ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Από 21 Απριλίου έως 4 Ιουνίου στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο