Μάιος 2018

Από 2-Μαϊου μέχρι 24 Μαϊου στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση

Ιούνιος

Τον Ιούνιο στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση