Πάσχα
Το Πάσχα στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση

Μάιος 2018
Από 2-Μαϊου μέχρι 24 Μαϊου στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση

Ιούνιος
Τον Ιούνιο στις 3 διανυκτερεύσεις επιπλέον 1 ΔΩΡΕΑΝ το Δίκλινο

Κράτηση